Kiedy nie można ubiegać się o odszkodowanie?

Przedawnienia.

Prawo brytyjskie przyznaje możliwość ubiegania się o odszkodowanie zdrowotne na drodze sądowej do trzech lat od momentu wypadku. W praktyce jednak, niezwykle ciężko jest wygrać sprawę bliską przedawnieniu, ponieważ istnieje ryzyko, iż strona przeciwna będzie robiła wszystko, by sprawę opóźnić i doprowadzić tym samym do jej przedawnienia. Dlatego firma DNS Claims nie podejmuje sie spraw, które są bliskie temu terminowi.

Brak wystarczających dowodów.

Na podstawie informacji przez Państwa dostarczonych jeden z najbardziej doświadczonych prawników podejmuje decyzję dotyczącą zasadności roszczenia. Ustala on wówczas czy strona wypadku, chociaż częściowo, była odpowiedzialna za jego spowodowanie. Jeżeli uzna, że dowody przez Państwa zapewnione są niewystarczające, firma DNS Claims niestety nie podejmie się prowadzenia Państwa sprawy ze względu na bardzo niski prospekt wygranej.

Mała wartość odszkodowania.

Jeżeli całkowita wartość Państwa odszkodowania wyniesie mniej niż £1,000, Sąd uzna to za drobne roszczenie co spowoduje, że strona przeciwna nie pokryje naszych kosztów, a więc kancelaria prawna nie będzie w stanie zaoferować Państwu umowy ‘no win no fee’.

Comments are closed.

Treść zawarta na stronie zamieszczona jest wyłącznie dla informacji.