PROCEDURA SKŁADANIA SKARG I ZAŻALEŃ

Mamy nadzieję, że nie będzie potrzeby złożenia skargi na firmę DNS Claims. Natomiast jeśli wystąpi taka konieczność, poniżej przedstawione są zasady składania skarg i zażaleń.

 1. Skargi i zażalenia mogą być złożone pisemnie, e-mailowo lub przez telefon na świadczone usługi przez Claims Management Companies zgodnie z przepisami zawartymi w Compensation Act 2006.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia rozpatrzenia skarg lub zażaleń złożonych w terminie 6 miesięcy od momentu poznania powodu składanej skargi. Powiadomienie o tym, czy skarga została złożona po upływie wymaganego terminu, zostanie wysłane pocztą.
 3. W ciągu 5 roboczych dni wyślemy potwierdzenie otrzymanej skargi lub zażalenia wskazując osobę, która zajmie się rozpatrzeniem sprawy.
 4. W ciągu 8 tygodni od daty otrzymania skargi lub zażalenia zostanie pocztą wysłany list zawierający jedną z następujących informacji:
  • ostateczną odpowiedź na złożoną skargę lub zażalenie
  • odpowiedź będzie zawierać następujące informacje:
   • wyjaśnienie, dlaczego nie możemy nadal zająć stanowiska w sprawie i wydać ostatecznej decyzji podając powód, dla którego wystąpiło opóźnienie oraz podany zostanie przybliżony termin wydania decyzji,
   • informację, że skargę można skierować do Legal Ombudsman, jeśli dana osoba jest niezadowolona z wynikłego opóźnienia.
 5. Jeśli zdecydujemy, że kompensacja będzie miała wlaściwe zastosowanie, wówczas za popełniony błąd z naszej strony będziemy mogli daną osobę zrekompensować. Rekompensata może być przyznana w innej formie niż pieniężna.
 6. Jeśli nasza odpowiedź nie będzie zadawalająca lub brak będzie odpowiedzi z naszej strony na złożoną skargę w ciągu 8 tygodni, wówczas skargę można złożyć do Legal Ombudsman. Dane kontaktowe przedstawione są poniżej;

Legal Ombudsman
PO Box 6806
Wolverhampton
WV1 9WJ

Tel: 0300 555 0333
Website; www.legalombudsman.org.uk
Email:  enquiries@legalombudsman.org.uk

Termin złożenia skargi

Generalnie można zgłosić się do Law Ombudsman z prośbą o rozpatrzenie skargi lub zażalenia, jeśli spełnia trzy następujące warunki:

 1. Problem lub czas kiedy dana osoba dowiedziała się o problemie, zaistniał po dniu 5 października 2010 r.; oraz
 2. Wystąpienie ze skargą do Legal Ombudsman zgłaszane jest w ciagu:
  • 6 lat od zaistnienia problemu; lub
  • 3 lat od kiedy dana osoba dowiedziała się o problemie; lub
 3. Wystąpienie ze skargą do Legal Ombudsman ma miejsce w ciągu 6 miesięcy od otrzymania ostatecznej decyzji w sprawie od firmy, w której problem zaistniał.

Treść zawarta na stronie zamieszczona jest wyłącznie dla informacji.