Wypadek drogowy

Wypadki w pracy

 

Każdy pracodawca ma prawny obowiązek stworzenia pracownikowi bezpiecznych warunków pracy. Pracodawca musi mieć pewność, że materiały i sprzęt, który zapewnia są bezpieczne, a pomieszczenia, w których przebywa jego pracownik w czasie pracy nie stanowią zagrożenia dla jego zdrowia. Jego obowiązkiem jest zapewnienie szkoleń, które odpowiednio przygotują do wykonywanej pracy oraz przyczynią się do zmniejszenia ryzyka wypadku podczas jej wykonywania. Pracodawca musi tez pamiętać o zapewnieniu odpowiedniego ubrania oraz sprzętu ochronnego takieg jak: rękawice, kask i okulary ochronne.

W obawie przed utrata pracy, wiele osob nie decyduje sie na pozwanie pracodawcy i rozpoczecia roszczenia, należy jednak pamiętać, iz odszkodowanie jest wypłacane przez firmę ubezpieczeniową, a nie przez Twojego pracodawcę. Jeżeli jesteś zatrudniony przez AGENCJĘ pośrednictwa pracy lub jesteś osobą samozatrudnioną (SELF-EMPLOYED) także masz prawo wystąpić o odszkodowanie za wypadek w pracy.

Osoba poszkodowana ma 3 lata aby ubiegac sie oodszkodwanie za utratę zdrowia. Dlatego decyzja o pozwaniu pracodawcy za wypadek w pracy w nie musi byc podjeta bezpośrednio po zdarzeniu. Warto pamiętać, iż pracodawca nie moze zwolnic chorego pracownika bezpodstawnie, gdy ten przepracowal u pracodawcy ponad rok.

Osoba poszkodowana, ktora w pracy jest nieobecna powyżej 3 dni ma prawo do zasilkiu chorobowego. Świadczenie to jest wypałcane przez okres 6 miesiecy. Stawka swiadczenia moze być wyższa wtedy, gdy pracodawca zobowiazał sie do tego w podpisanym przez pracownika kontrakcie.

Zgodnie z prawem pracownik może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy, jeżeli doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku: 

 • otrzymania narzędzi, które nie są sprawne,
 • pracy na niebezpiecznej lub wadliwej maszynie,
 • podnoszenia przedmiotów, których ciężar przekracza dopuszczalną normę,
 • doznania obrażeń w branży budowlanej,
 • Wypadek na budowie
 • Wypadek w fabryce
 • Wypadek na wózku widłowym
 • Wypadek w hotelarstwie
 • Wypadek w gastronomii
 • Wypadek w magazynie

 

Uzyskujemy najwyższe odszkodowania

 

Poradź się naszego eksperta

 

Naszych klientów traktujemy indywidulanie

 

Szybka obsługa i stała informacja o etapie sprawy

Co należy zrobić po wypadku? 

 • Zgłosic wypadek osobie przelożonej
 • Zapisac dane osoby, która udzieliła pierwszej pomocy
 • Zapisac dane świadków wypadku
 • Upewnić się, że wypadek został zapisany w książce wypadków tzw. „Accident Book” i poprosić o kopie raportu
 • Zapisać dane lekarza do ktorego dana sosboa zgłosiła się o pomoc medyczną.

JEŚLI MIAŁEŚ WYPADEK W PRACY ZGŁOŚ SIĘ DO NAS. JESTEŚMY DOSTĘPNI PRZEZ CAŁĄ DOBĘ.

Treść zawarta na stronie zamieszczona jest wyłącznie dla informacji.